vong-bi-nha-may-nang-luong-hoa-chat
Vòng bi trục chính máy nén(D x d x B): 140 x 110 x 90mm
Gối chịu lực đẩy(D x d x B): 181 x 85 x 88mm
Gối chịu lực đẩy ASS'Y(D x d x B): 181 x 85 x 88mm
Vòng bi trục tay quay(D x d): 220 x 210mm
vong-bi-nha-may-nang-luong-hoa-chat
Vòng bi trục chính máy nén(D x d x B): 140 x 110 x 90mm
Gối chịu lực đẩy(D x d x B): 181 x 85 x 88mm
Gối chịu lực đẩy ASS'Y(D x d x B): 181 x 85 x 88mm
Vòng bi trục tay quay(D x d): 220 x 210mm

Vòng bi nhà máy hóa chất

Available in stock

QUICK OVERVIEW

Nhà máy hóa chất là một loại hình nhà máy đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam.Nhu cầu về các loại vòng bi nhà máy hóa chất cũng là nhu cầu không thể thiếu.