vong-bi-may-nen
Vòng bi trục(D x d x B): 190 x 100 x 95mm
Vòng bi ổ trục (D x d x B): 173.98 x 76.35 x 115mm
Vòng bi khuỷu ống R (D x d x B): 156 x 44.45 x 44.9mm
Vòng bi khuỷu ống L (D x d x B): 106 x 44.45 x 52mm
Vòng bi hộp số bơm(D x d x B): 144.5 x 76.2 x 65mm
Vòng bi gối đỡ nghiêng máy nén 1 (D x d x B): 333.5 x 90 x 66mm
Gối đỡ nghiêng bánh răng máy nén (D x d x B): 120 x 50 x 30mm
Gối đỡ nghiêng khớp nối máy nén (D x d x B): 177 x 100 x 67mm
Vòng bi chịu lực đẩy (D x d x B): 248 x 60 x 64.5mm
Vòng bi ổ đỡ trục nghiêng (D x d x B): 102 x 30 x 45mm
Vòng bi gối đỡ nghiêng máy nén (D x d x B): 375 x 90 x 65mm
Bộ vòng bi khớp nối (D x d x L): 160 x 79.5 x 42mm
vong-bi-may-nen
Vòng bi trục(D x d x B): 190 x 100 x 95mm
Vòng bi ổ trục (D x d x B): 173.98 x 76.35 x 115mm
Vòng bi khuỷu ống R (D x d x B): 156 x 44.45 x 44.9mm
Vòng bi khuỷu ống L (D x d x B): 106 x 44.45 x 52mm
Vòng bi hộp số bơm(D x d x B): 144.5 x 76.2 x 65mm
Vòng bi gối đỡ nghiêng máy nén 1 (D x d x B): 333.5 x 90 x 66mm
Gối đỡ nghiêng bánh răng máy nén (D x d x B): 120 x 50 x 30mm
Gối đỡ nghiêng khớp nối máy nén (D x d x B): 177 x 100 x 67mm
Vòng bi chịu lực đẩy (D x d x B): 248 x 60 x 64.5mm
Vòng bi ổ đỡ trục nghiêng (D x d x B): 102 x 30 x 45mm
Vòng bi gối đỡ nghiêng máy nén (D x d x B): 375 x 90 x 65mm
Bộ vòng bi khớp nối (D x d x L): 160 x 79.5 x 42mm

Vòng bi máy nén

Available in stock

QUICK OVERVIEW

Máy nén là một loại máy thông dụng hiện nay, với nhiều mẫu mã và công suất khác nhau nhưng điểm chung là loại nào cũng phải có hệ thống vòng bi máy nén.

Từ khóa: .