vong-bi-nha-may-thep
Vòng bi tựa vững chắc (D x d x B): 1700 x 1364 x 180mm
Vòng bi bên ngoài 1 (D x d x B): 1059 x 985.8 x 736mm
Vòng bi bên ngoài (D x d x B): 895 x 838 x 711mm
Vòng bi bệ đỡ (D x d x B): 310 x 203 x 203mm
Vòng bi trụ ngoài (D x d x B): 1065 x 961 x 843mm
vong-bi-nha-may-thep
Vòng bi tựa vững chắc (D x d x B): 1700 x 1364 x 180mm
Vòng bi bên ngoài 1 (D x d x B): 1059 x 985.8 x 736mm
Vòng bi bên ngoài (D x d x B): 895 x 838 x 711mm
Vòng bi bệ đỡ (D x d x B): 310 x 203 x 203mm
Vòng bi trụ ngoài (D x d x B): 1065 x 961 x 843mm

Vòng bi nhà máy thép

Available in stock

QUICK OVERVIEW

Các loại máy móc trong nhà máy thép đều có vòng bi. Vòng bi nhà máy thép giúp cho các trục quay trong các loại máy hoạt động êm, không gây ra rung lắc.

Từ khóa: .