Vòng bi trước-sau(D x d x B): 480 x 356 x 280mm
Vòng bi tổ hợp(D x d x H): 1135.3 x 355 x 340mm
Vòng bi tấm chịu lực đẩy(D x d x T): 780 x 457 x 38mm
Vòng bi làm ngắn(D x d x H): 927 x 534 x 304mm
Vòng bi kẹp (D x d x B): 540 x 218 x 220mm
Vòng bi cổ trục(D x d x H): 940 x 450 x 420mm
Vòng bi chịu lực đẩy(D x d x B): 1231.9 x 901.7 x 304.8mm
Vòng bi chịu lực đẩy bên ngoài(D x d x B): 901.7 x 431.8 x 323.8mm
Tấm chịu lực đẩy(D x d x B): 742.4 x 457.2 x 38mm
L.P Vòng bi(D x d x B): 317 x 228 x 141mm
Đai vòng bi (D x d x B): 1098 x 876 x 263mm
Vòng bi trước-sau(D x d x B): 480 x 356 x 280mm
Vòng bi tổ hợp(D x d x H): 1135.3 x 355 x 340mm
Vòng bi tấm chịu lực đẩy(D x d x T): 780 x 457 x 38mm
Vòng bi làm ngắn(D x d x H): 927 x 534 x 304mm
Vòng bi kẹp (D x d x B): 540 x 218 x 220mm
Vòng bi cổ trục(D x d x H): 940 x 450 x 420mm
Vòng bi chịu lực đẩy(D x d x B): 1231.9 x 901.7 x 304.8mm
Vòng bi chịu lực đẩy bên ngoài(D x d x B): 901.7 x 431.8 x 323.8mm
Tấm chịu lực đẩy(D x d x B): 742.4 x 457.2 x 38mm
L.P Vòng bi(D x d x B): 317 x 228 x 141mm
Đai vòng bi (D x d x B): 1098 x 876 x 263mm

Vòng bi nhà máy năng lượng nhiệt.

Available in stock

QUICK OVERVIEW

Các nhà máy năng lượng nhiệt là nguồn cung cấp điện lớn nhất của Việt Nam chúng ta hiện nay, nhu cầu về vòng bi nhà máy năng lượng nhiệt là rất cao.