Vòng bi dẫn hướng (D x d x B): 1200 x 801 x 283mm
Vòng bi dẫn hướng (D x d x B): 1350 x 950 x 750mm
Vòng bi dẫn hướng phía trên (D x d x B): 900 x 560 x 140mm
Vòng bi dẫn hướng phía dưới (D x d x B): 780 x 470 x 150mm
Lót trục dưới (D x d x B): 350 x 320 x 229mm
Lót trục giữa (D x d x B): 350 x 320 x 315mm
Lót trục đầu (D x d x B): 350 x 320 x 140mm
Vòng bi đệm chịu lực đẩy(D x d x T): 562 x 373 x 50mm
Vòng bi dẫn hướng (D x d x B): 1200 x 801 x 283mm
Vòng bi dẫn hướng (D x d x B): 1350 x 950 x 750mm
Vòng bi dẫn hướng phía trên (D x d x B): 900 x 560 x 140mm
Vòng bi dẫn hướng phía dưới (D x d x B): 780 x 470 x 150mm
Lót trục dưới (D x d x B): 350 x 320 x 229mm
Lót trục giữa (D x d x B): 350 x 320 x 315mm
Lót trục đầu (D x d x B): 350 x 320 x 140mm
Vòng bi đệm chịu lực đẩy(D x d x T): 562 x 373 x 50mm

Vòng bi nhà máy thủy điện

Available in stock

QUICK OVERVIEW

Vòng bi nhà máy thủy điện là sản phẩm rất cần thiết, trong việc giúp thay thế các vòng bi bị hư hao trong quá trình làm việc lâu dài của trục các máy.