Vòng bi lót tuabin khí (D x d x B): 360 x 255 x 210mm
Vòng bi đệm nghiêng tuabin khí (D x d x B): 380 x 230 x 130mm
Vòng bi cổ trục (D x d x B): 317.4 x 242.3 x 127mm
Vòng bi cổ trục PJT(D x d x T): 577 x 406 x 285mm
Vòng bi lót tuabin khí (D x d x B): 360 x 255 x 210mm
Vòng bi đệm nghiêng tuabin khí (D x d x B): 380 x 230 x 130mm
Vòng bi cổ trục (D x d x B): 317.4 x 242.3 x 127mm
Vòng bi cổ trục PJT(D x d x T): 577 x 406 x 285mm

Vòng bi tuabin khí

Available in stock

QUICK OVERVIEW

Hiện nay ngành công nghiệp về năng lượng đang phát triển mạnh mẽ, vòng bi tuabin khí cũng là một sản phẩm không thể thiếu trong ngành công nghiệp này.