Vòng bi lót (D x d x H): 820 x 480 x 390mm
Vòng bi lót bên ngoài (D x d x H): 1295 x 977 x 581mm
Vòng bi lót (D x d x H): 820 x 480 x 390mm
Vòng bi lót bên ngoài (D x d x H): 1295 x 977 x 581mm

Vòng bi nhà máy năng lượng nguyên tử.

Available in stock

QUICK OVERVIEW

Với công suất làm việc liên tục của các tuabin vì vậy vòng bi nhà máy năng lượng nguyên tử rất nhanh bị hao mòn, hư hao, nên nhu cầu thay thế là cần thiết.