Vòng bít khí Hydro (D x d x B): 635 x 559 x 21.8mm
Vòng bi chắn cổ trục (D x d x B): 812.8 x 406.9 x 273mm
Vòng bít khí Hydro (D x d x B): 635 x 559 x 21.8mm
Vòng bi chắn cổ trục (D x d x B): 812.8 x 406.9 x 273mm

Vòng bi máy phát điện.

Available in stock

QUICK OVERVIEW

Vòng bi máy phát điện là một sản phẩm thay thế trong trường hợp vòng bi bị hỏng hóc của máy phát điện. Tiết kiệm chi phí thay thế toàn bộ sản phẩm.

Từ khóa: .